Missie

Onze huisartsenpraktijk biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan bewoners van een deel van het Centrum van Amsterdam, waaronder de Wallen, de Dam en de Nieuwmarkt buurt, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten.
De buurt kent specifieke aandachtspunten: zoals grote stadsproblematiek, veel alcohol-, drugsgebruik, sociale problematiek (met daarbij veel psychologische en psychiatrische problematiek), echter het kenmerkende van de praktijk is haar rol in de soa- en hiv-zorg.

Onze huisartsenpraktijk wil een service verlenende en laagdrempelige gezondheidsinstelling zijn, die mee gaat met de tijd en waarin patiënten zich op hun gemak voelen. Een plek waar hij/zij zonder aarzeling naar toe durft te gaan voor zaken betreffende zijn/haar gezondheid.
Een snelle telefonische bereikbaarheid en een goedwerkend internet, een vriendelijke benadering door de assistentes, POH's/SOH en huisartsen in de contacten met patiënten en kwalitatief goede zorgverlening zijn daarbij de basisvoorwaarden.
Zo vinden de huisartsen het belangrijk in het geval van terminale zorg, dat deze zoveel als mogelijk in eigen hand gehouden wordt. Dat betekent dat zij ook in het weekend bereikbaar zijn voor deze patiënten.

Onze huisartsenpraktijk gaat er vanuit dat zowel lichamelijke, psychische en sociale aspecten belangrijk zijn en als hulpverleners kijken ze samen met de patiënt naar al deze factoren die belangrijk zijn voor zijn/haar gezondheid en ziekte. Daarbij wordt in samenspraak met de patiënt gekeken naar de (vervolg)behandeling. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en herstel.
Binnen het zorgaanbod in de regio vervult de praktijk een spilfunctie door vele gezondheidsvragen van haar patiënten in eerste lijn op te vangen. De praktijk probeert telkens verantwoorde keuzes te maken: de vraag zelf te behandelen of te verwijzen binnen haar samenwerkingsverbanden naar andere zorgaanbieders. In de afwegingen speelt mee dat er financieel verantwoorde zorg wordt geleverd.