Visie

In onze huisartsenpraktijk fungeren de huisartsen en andere zorgverleners als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. De inzet is: integrale, persoonsgerichte, continue en veilige zorg te leveren van goede, zoveel mogelijk evidence-based, kwaliteit.

Onze huisartsenpraktijk onderschrijft de richtlijnen van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) in haar dienstverlening aan de patiënten. De praktijk werkt volgens de protocollen van het NHG.
Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, teneinde de patiënt de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op.

Onze praktijk is een geaccrediteerde praktijk en is een opleidingsplek voor een huisarts in opleiding. Jaarlijks legt de praktijk zich verbeterplannen op om te komen tot verbetering van de aangeboden zorg. De huisartsenpraktijk tracht alle ketenzorgprogramma’s voor chronische patiënten, die worden aangeboden door de ROHA (Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam), te implementeren in de praktijk. Geïndiceerde patiënten kunnen hierdoor deze gestructureerde zorg zo dicht mogelijk in hun eigen woonomgeving ontvangen.