Opleidingspraktijk

Bij onze huisartsenpraktijk dragen we de handhaving, continuering en verbetering van de gezondheidszorg in Nederland een warm hart toe. Graag leveren wij een bijdrage door te helpen bij het opleiden van nieuwe zorgverleners en zijn zodoende naast huisartsenpraktijk ook een opleidingspraktijk.

In onze praktijk worden in sommige periodes doktersassistenten opgeleid, kunnen studenten Geneeskunde hun co-schap Huisartsgeneeskunde doorlopen en is een AIOS werkzaam.

 • student doktersassistent
  De student leert het vak door het volgen van lessen aan de opleiding en door stage te lopen in een huisartsenpraktijk.
  Binnen de huisartsenpraktijk werkt de student samen met en valt onder de verantwoordelijkheid van een begeleider van de praktijk.
   
 • co-assistent
  Een co-assistent is een student Geneeskunde die leert om basisarts te worden. Hiertoe volgt de student colleges aan de universiteit en doorloopt co-schappen binnen diverse disciplines in de gezondheidszorg waaronder een huisartsenpraktijk.
  Binnen de huisartsenpraktijk voert de co-assistent zelfstandig spreekuren en consulten uit waarbij aan het einde van ieder consult de supervisor ook aanwezig is. De co-assistent wordt bijgestaan door en valt onder de verantwoordelijkheid van de supervisor (een ervaren huisarts).
  • Verwacht u, gezien de aard van uw klacht, dat u beter door uw eigen huisarts geholpen kunt worden, meldt u dit dan bij het telefonisch maken van de afspraak. Wij houden hier dan rekening mee.
    
 • AIOS (Arts in Opleiding tot Specialist)
  Een AIOS is een afgestudeerd basisarts die zich specialiseert in Huisartsgeneeskunde. Hiertoe volgt de AIOS colleges aan de universiteit en loopt stage in een huisartsenpraktijk.
  Binnen de huisartsenpraktijk voert de AIOS gedurende een jaar zelfstandig spreekuren en consulten uit. De AIOS wordt bijgestaan door en valt onder de verantwoordelijkheid van een supervisor (een ervaren huisarts).
  • Verwacht u, gezien de aard van uw klacht, dat u beter door uw eigen huisarts geholpen kunt worden, meldt u dit dan bij het telefonisch maken van de afspraak. Wij houden hier dan rekening mee.

Omdat onze huisartsenpraktijk ook een opleidingspraktijk is kan het voorkomen dat het soms iets langer duurt, dan u van ons gewend bent, voordat u geholpen bent of dat een consult iets meer tijd in beslag neemt. Wij vragen uw begrip hiervoor.