POH's en SOH

Bij onze huisartsenpraktijk zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's en een SOH werkzaam.

POH (Praktijk Ondersteuning Huisarts)
Een POH controleert en begeleidt patiënten op specifieke aandachts-gebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.
U kunt terecht bij het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes
  • hart- en vaatziekten
  • astma/COPD
  • indien u behoort tot de groep 'kwetsbare oudere'
  • stoppen met roken
 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheid Zorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.

SOH (Spreekuur Ondersteuning Huisarts)
Een SOH is een doktersassistent die opgeleid is om zelfstandig patiënten met bepaalde klachten te beoordelen en te behandelen.

 • SOH spreekuur
  U kunt bij dit spreekuur terecht voor:
  • semi spoedeisende klachten
  • afhandelen van klein letsel en veel voorkomende klachten
  • PrEP zorg
  • seksuele gezondheid

U kunt terecht bij het SOH spreekuur via de assistent.

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk of, indien van toepassing op het type consult, gebruik maken van de online agenda in onze patiëntenomgeving.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.